درباره ما

 

لوگو

شرکت پیشتازان صنعت نفت فیدار با نام تجاری فیدار ثبت شده به شماره ۵۱۵۶۷۰ در سال ۱۳۹۷  از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجوز فعالیت خود را کسب نمود.از جمله فعالیت های فیدار خرید فرآورده، دریافت ،حمل و عرضه به جایگاه های تحت پوشش،کنترل و نظارت کمی و کیفی بر عرضه فرآورده و طبقه بندی جایگاه های تحت پوشش می باشد.

مدیرعامل

آقای حسین محمدی مدیرعامل و عضو هیات مدیره

خانم عاطفه یوسفیان رئیس هیات مدیره

خانم عطیه یوسفیان نائب رئیس هیات مدیره

 

از دیگر خدمات و مسئولیت های فیدار می توان موارد زیر را برشمرد:

١-فروش اعتباري ٧٢ ساعته به جايگاه هاي تحت پوشش

٢- پرداخت اجرت تعميرات تجهيزات جايگاه

٣- اجراي سيستم ديسپچينگ به صورت رايگان

٤- نصب سيستم كهاب و دريافت هزينه آن در اقساط بلند مدت

٥-سرمايه گذاري مشترك با جايگاه هاي تحت پوشش جهت ساخت جايگاه جديد الأحداث

٦خدمات مشاوره اي حقوقي در زمينه بستن قرارداد با كرگران و أداره تامين اجتماعي و ماليات و بيمه اي و حسابداري و حسابرسي

٧- احداث فروشگاه زنجيره اي فروش مشتقات نفتي

٨- نصب دستگاه ATM )عابر بانك)

٩- برگزاري كلاسهاي آموزشي و فني و ايمني و نحوه برخورد صحيح با مشتريان براي كاركنان

١٠- معرفي جهت أخذ تسهيلات بانكي با توجه به اعتبار شركت جهت كاركنان و جايگاه

١١-ايجاد فضاي سبز زيبا در جايگاه

١٢- تامين لباس و كفش ايمني جهت كاركنان جايگاه متناسب با فصل و اقليم منطقه

١٣-ارايه گزارشهاي مديريتي و نمودارهاي فروش و علت يأبي نقاط ضعف فروش

١٤-بازديد دوره اي در زمينه ايمني فني مهندسي و سامانه هوشمند و سيستمهاي كامپيوتري جايگاه

١٥- با توجه به اينكه يكي از مهترین فعاليتهاي شركت در زمينه واردات و صادرات فرآورده هاي نفتي ميباشد لذا هر ماه با اعلام به جايگاه دارن عزيز براي سرمايه گذاري در خريد و فروش محموله صادراتي به نسبت آورده نقدي  جايگاه دار مشاركت انجام ميشود.