برندینگ پمپ بنزین

۱۰ روش صرفه جویی در مصرف بنزین

در بسیاری از کشورهای جهان همانند ایران، بنزین قیمت بالایی دارد (البته گرانی هر محصولی را در کشورهای مختلف باید بر اساس سطح درآمد شهروندان همان کشور در نظر گرفت و نه در سطح جهان!)

ادامه مطلب ۱۰ روش صرفه جویی در مصرف بنزین