بنزین

یک میلیون بشکه نفت خام ایران از راه کانال سوئز به سوریه میرود

تنکر ترکرز، موسسه رهیابی نفتکش ها طی توئیتی نوشت، یک میلیون بشکه نفت خام ایران از دریای سرخ در حال نزدیک شدن به کانال سوئز است.

ادامه مطلب یک میلیون بشکه نفت خام ایران از راه کانال سوئز به سوریه میرود

۱۰ روش صرفه جویی در مصرف بنزین

در بسیاری از کشورهای جهان همانند ایران، بنزین قیمت بالایی دارد (البته گرانی هر محصولی را در کشورهای مختلف باید بر اساس سطح درآمد شهروندان همان کشور در نظر گرفت و نه در سطح جهان!)

ادامه مطلب ۱۰ روش صرفه جویی در مصرف بنزین