تحریم های نفتی

در شرایطی که بازار نفت با مازاد عرضه ۵ میلیون بشکه ای مواجه است صادرات نفت ایران به راحتی قابل محدود شدن است

محمدعلی خطیبی مدیرعامل اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت :
در شرایطی که بازار تشنه نفت است قطعا فضا برای حضور ایران فراهم خواهد بود و نمی توانند نفت ایران را از بازار نفت حذف کنند. پس صادرات نفت ایران در شرایط فعلی افت و خیزهای فراوانی خواهد داشت که به صورت مستقیم تحت تاثیر تحولات بازار نفت است.

ادامه مطلب در شرایطی که بازار نفت با مازاد عرضه ۵ میلیون بشکه ای مواجه است صادرات نفت ایران به راحتی قابل محدود شدن است