شرکت پیشتازان صنعت نفت فیدار

پیام مدیرعامل شرکت پیشتازان صنعت نفت فیدار به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۴۰۰

فرا رسیدن سال نو اگرچه پایانی است بر یک سال تلاش صادقانه ، اما سرآغازی است بر یکسال کوشش و خدمتی دیگر.

ادامه مطلب پیام مدیرعامل شرکت پیشتازان صنعت نفت فیدار به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۴۰۰