قطر

قطر در سایه غفلت مسؤلان ایران درحال قدرت نمایی؛ گاز ازان و ارزان تر ، برداشتِ بیشتر و بیشتر

قطر پترولیوم، بزرگترین تولیدکننده گاز مایع ( LNG ) جهان، برنامه دارد با گسترش چشمگیر برنامه تولیدی خود در دهه های پیش رو فشار روی رقبایی که تولید با هزینه بالا دارند را افزایش داده قیمت را حتی پایین تر از این بیاورد.

ادامه مطلب قطر در سایه غفلت مسؤلان ایران درحال قدرت نمایی؛ گاز ازان و ارزان تر ، برداشتِ بیشتر و بیشتر