پیام مدیرعامل به مناسبت آغاز سال 1400

پیام مدیرعامل شرکت پیشتازان صنعت نفت فیدار به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۴۰۰

فرا رسیدن سال نو اگرچه پایانی است بر یک سال تلاش صادقانه ، اما سرآغازی است بر یکسال کوشش و خدمتی دیگر.

ادامه مطلب پیام مدیرعامل شرکت پیشتازان صنعت نفت فیدار به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۴۰۰