کارشناس حوزه انرژی

مرتضی بهروزی فر کارشناس حوزه انرژی:کشور چین فاقد تکنولوژی مربوط به انرژی است

اینکه چین باعث توسعه حوزه های نفت و گاز ایران می شود اشتباه محض است . چین در تکنولوژی نفت و گاز حرفی برای گفتن ندارد .

ادامه مطلب مرتضی بهروزی فر کارشناس حوزه انرژی:کشور چین فاقد تکنولوژی مربوط به انرژی است